Latief Ahmad

Latief Ahmad

Thông tin cá nhân

Tuổi: 32
Ngày sinh: Ngày 1 tháng 2

Thông tin về tôi:

i am a cool guy ,ready to learn from any one

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Hindi | Bản ngữ
  • Tiếng Urdu | Bản ngữ

Tôi đang học: