Lalu Banu Sirwan

Lalu Banu Sirwan

Thông tin cá nhân

Tuổi: 24
Ngày sinh: Ngày 6 tháng 12

Thông tin về tôi:

Sedang kuliah s2 di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Indonesia | Bản ngữ

Tôi đang học: