Kyoung Su Park

Kyoung Su Park

Thông tin cá nhân

Tuổi: 32
Ngày sinh: Ngày 27 tháng 4

Thông tin về tôi:

Hello, I'm Kyoung su, Park from Seoul, Korea.

I am interested in learning Language for communication.

Even I don't know well about this web site system.

I hope to useful contact with joyful friends.

Nice to meet you.

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Hàn Quốc | Bản ngữ

Tôi đang học: