Krysta Parker

Krysta Parker

Thông tin cá nhân

Tuổi: 22
Ngày sinh: Ngày 7 tháng 8

Thông tin về tôi:

I'm 16 and I love learning languages.

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: