Kristine Rancane

Kristine Rancane

Thông tin cá nhân

Tuổi: 27
Ngày sinh: Ngày 1 tháng 8

Thông tin về tôi:

My goal is to learn Swedish, Polish and Spanish.

Can help you to study Russian and Latvian.

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: