Kristina Juknevičienė

Kristina Juknevičienė

Thông tin cá nhân

Tuổi: 50
Ngày sinh: Ngày 20 tháng 8

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Lithuania | Bản ngữ

Tôi đang học: