Kla Yann

Kla Yann

Thông tin cá nhân

Tuổi: 20
Ngày sinh: Ngày 20 tháng 7

Thông tin về tôi:

Hey I'am Yann , I'm at university I study english , I want to Improve my level and learn more about the english culture and other . 😀

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: