Kiệt Triệu Tuấn

Kiệt Triệu Tuấn

Thông tin cá nhân

Tuổi: 21
Ngày sinh: Ngày 13 tháng 12

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học:

  • Tiếng Hàn Quốc | Sơ cấp
  • Tiếng Ả Rập (Các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất)
  • Tiếng Phần Lan