khaled waleed

khaled waleed

Thông tin cá nhân

Tuổi: 35
Ngày sinh: Ngày 12 tháng 8

Thông tin về tôi:

I want to improve my English

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Ả Rập (Các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất) | Bản ngữ
  • Tiếng Phần Lan | Cao cấp

Tôi đang học: