Kevin Calinescu

Kevin Calinescu

Thông tin cá nhân

Tuổi: 25
Ngày sinh: Ngày 27 tháng 3

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Anh (Hoa Kỳ) | Bản ngữ
  • Tiếng Romania | Cao cấp

Tôi đang học: