Kelly Haapsal

Kelly Haapsal

Thông tin cá nhân

Tuổi: 20
Ngày sinh: Ngày 17 tháng 2

Thông tin về tôi:

I'm 16 years old girl from Estonia. I'd like to meet someone who will help me with practising my english. In my free time I swim and play tennis. I'm also interested in photography and singing. :)

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: