Karolina Mažonaite

Karolina Mažonaite

Thông tin cá nhân

Tuổi: 19
Ngày sinh: Ngày 16 tháng 5

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Lithuania | Bản ngữ
  • Tiếng Anh (Vương quốc Anh) | Trung cấp

Tôi đang học: