Kamal  Elkady

Kamal Elkady

Thông tin cá nhân

Tuổi: 42
Ngày sinh: Ngày 15 tháng 2

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Ả Rập (Ai Cập) | Bản ngữ
  • Tiếng Anh (Vương quốc Anh) | Cao cấp

Tôi đang học: