Julia Seebacher

Julia Seebacher

Thông tin cá nhân

Tuổi: 23
Ngày sinh: Ngày 21 tháng 5

Thông tin về tôi:

I'm looking for new friends and I'd like to learn finnish. I can teach you german language and a bit english, if you want to. So, I hope that you write to me. I would be happy. :)

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: