Julia Ahrens

Julia Ahrens

Thông tin cá nhân

Tuổi: 33
Ngày sinh: Ngày 10 tháng 9

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học:

  • Tiếng Ả Rập (Syria) | Trung cấp
  • Tiếng Ba Tư | Trung cấp
  • Tiếng Thụy Điển (Thụy Điển) | Trung cấp