Juju Berry

Juju Berry

Thông tin cá nhân

Tuổi: 30
Ngày sinh: Ngày 17 tháng 5

Thông tin về tôi:

쥬쥬라고 부르면 되고

카톡아이디: chocoskies

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học:

  • Tiếng Hàn Quốc | Cao cấp
  • Tiếng Nhật | Sơ cấp