Jolanta Vi

Jolanta Vi

Thông tin cá nhân

Tuổi: 45
Ngày sinh: Ngày 1 tháng 12

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Lithuania | Bản ngữ
  • Tiếng Anh (Vương quốc Anh) | Trung cấp

Tôi đang học: