John Kim  Jonathan

John Kim Jonathan

Thông tin cá nhân

Tuổi: 56
Ngày sinh: Ngày 2 tháng 4

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Trung (Hồng Kông) | Sơ cấp

Tôi đang học:

  • Tiếng Trung (Hồng Kông) | Bản ngữ