Johanna Teleki

Johanna Teleki

Thông tin cá nhân

Tuổi: 42
Ngày sinh: Ngày 1 tháng 3

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Hungary | Bản ngữ
  • Tiếng Anh (Hoa Kỳ) | Sơ cấp

Tôi đang học: