Jens Svartsjö

Jens Svartsjö

Thông tin cá nhân

Tuổi: 26
Ngày sinh: Ngày 2 tháng 11

Thông tin về tôi:

Hello everyone! I am a Swedish speaking Finn studying in Denmark. I want to learn Danish and Finnish better. Feel free to contact me if you want to help me improve! :)

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: