Javad  Yasin

Javad Yasin

Thông tin cá nhân

Tuổi: 28
Ngày sinh: Ngày 6 tháng 5

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Ba Tư | Bản ngữ
  • Tiếng Ả Rập (Li-băng) | Bản ngữ
  • Tiếng Anh (Hoa Kỳ) | Cao cấp
  • Tiếng Đức (Đức) | Trung cấp

Tôi đang học: