Jarosław  Czerniecki

Jarosław Czerniecki

Thông tin cá nhân

Tuổi: 52
Ngày sinh: Ngày 22 tháng 10

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Ba Lan | Bản ngữ

Tôi đang học: