Janis Umblijs

Janis Umblijs

Thông tin cá nhân

Tuổi: 37
Ngày sinh: Ngày 23 tháng 5

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học:

  • Tiếng Latvia | Trung cấp