James PARK

James PARK

Thông tin cá nhân

Tuổi: 37
Ngày sinh: Ngày 19 tháng 3

Thông tin về tôi:

^^ I like learning new languages.

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Hàn Quốc | Bản ngữ

Tôi đang học: