Jafar Rezai

Jafar Rezai

Thông tin cá nhân

Tuổi: 35
Ngày sinh: Ngày 1 tháng 1

Thông tin về tôi:

Ik spreek Perzisch, ik ben getrouwd, ik heb twee kinderen. Ik woon in Nederland.

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Ba Tư | Bản ngữ

Tôi đang học: