Jack Yohan

Jack Yohan

Thông tin cá nhân

Tuổi: 29

Thông tin về tôi:

I would like to learn languages and making new friends.

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học:

  • Tiếng Ả Rập (Ả-rập Xê út) | Trung cấp
  • Tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha) | Sơ cấp
  • Tiếng Ba Tư | Sơ cấp