Jack Shen

Jack Shen

Thông tin cá nhân

Tuổi: 22
Ngày sinh: Ngày 6 tháng 2

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Việt | Bản ngữ

Tôi đang học: