József Pulai

József Pulai

Thông tin cá nhân

Tuổi: 52
Ngày sinh: Ngày 4 tháng 4

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Hungary | Bản ngữ

Tôi đang học: