izzati syahida

izzati syahida

Thông tin cá nhân

Tuổi: 18
Ngày sinh: Ngày 31 tháng 7

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Indonesia | Bản ngữ

Tôi đang học:

  • Tiếng Anh (Hoa Kỳ) | Trung cấp
  • Tiếng Ả Rập (Ả-rập Xê út) | Trung cấp
  • Tiếng Nhật | Sơ cấp
  • Tiếng Hàn Quốc | Sơ cấp
  • Tiếng Trung (Trung Hoa) | Sơ cấp