Izzat Ibrahim

Izzat Ibrahim

Thông tin cá nhân

Tuổi: 20
Ngày sinh: Ngày 27 tháng 5

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Indonesia | Bản ngữ

Tôi đang học:

  • Tiếng Anh (Hoa Kỳ) | Sơ cấp
  • Tiếng Hàn Quốc | Sơ cấp