Ivan Kus

Ivan Kus

Thông tin cá nhân

Tuổi: 29
Ngày sinh: Ngày 1 tháng 6

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Croatia | Bản ngữ

Tôi đang học: