Iva Omrcen

Iva Omrcen

Thông tin cá nhân

Tuổi: 24
Ngày sinh: Ngày 4 tháng 8

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Croatia | Bản ngữ
  • Tiếng Serbia | Cao cấp
  • Tiếng Anh | Cao cấp

Tôi đang học: