Iryna Kochmar

Iryna Kochmar

Thông tin cá nhân

Tuổi: 35
Ngày sinh: Ngày 6 tháng 10

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Nga | Bản ngữ
  • Tiếng Ukraine | Bản ngữ
  • Tiếng Ba Lan | Cao cấp

Tôi đang học: