Irsan Sani

Irsan Sani

Thông tin cá nhân

Tuổi: 27
Ngày sinh: Ngày 29 tháng 2

Thông tin về tôi:

I'AM VERY SIMPLE AND NATURAL

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Malaysia (Malaysia) | Bản ngữ
  • Tiếng Indonesia | Cao cấp
  • Tiếng Nhật | Sơ cấp

Tôi đang học:

  • Tiếng Ả Rập (Ả-rập Xê út) | Sơ cấp
  • Tiếng Anh (Vương quốc Anh) | Sơ cấp
  • Tiếng Trung (Trung Hoa) | Sơ cấp