ion ioannou

ion ioannou

Thông tin cá nhân

Tuổi: 30
Ngày sinh: Ngày 23 tháng 1

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp) | Bản ngữ

Tôi đang học: