Igor Klobucar

Igor Klobucar

Thông tin cá nhân

Tuổi: 47
Ngày sinh: Ngày 18 tháng 9

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Croatia | Bản ngữ

Tôi đang học: