İbrahim OĞUZ

İbrahim OĞUZ

Thông tin cá nhân

Tuổi: 22

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ) | Bản ngữ

Tôi đang học: