Hiyem Uluışık

Hiyem Uluışık

Thông tin cá nhân

Tuổi: 24
Ngày sinh: Ngày 14 tháng 3

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học:

  • Tiếng Hy Lạp | Trung cấp