hiba osman

hiba osman

Thông tin cá nhân

Tuổi: 36
Ngày sinh: Ngày 30 tháng 4

Thông tin về tôi:

안녕하세요~

저는 히바 예요 .

거의 피렌체 사람 이에요 ㅋㅋㅋ 왜야면 소말리아도있어요 ㅎㅎㅎ

도와드릴게요~~^^

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học:

  • Tiếng Anh (Vương quốc Anh) | Trung cấp
  • Tiếng Hàn Quốc | Sơ cấp