Helena Zengő

Helena Zengő

Thông tin cá nhân

Tuổi: 65

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Slovakia | Bản ngữ
  • Tiếng Serbia | Cao cấp
  • Tiếng Nga | Cao cấp
  • Tiếng Anh | Cao cấp
  • Tiếng Hungary | Trung cấp

Tôi đang học: