HeeKeon Ahn

HeeKeon Ahn

Thông tin cá nhân

Tuổi: 27
Ngày sinh: Ngày 4 tháng 11

Thông tin về tôi:

Hi. Im Heekeon Ahn. call me cohny if my name is difficult.

And im from South Korea(not North! I detest Kim Jung Eun).

I enjoy learning foreign language nowadays, so here I am!

I had studied english in school, but i cant speak and writting eng well.

if u want to study korean, i can help u :D

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Hàn Quốc | Bản ngữ

Tôi đang học: