Hassan Muneef

Hassan Muneef

Thông tin cá nhân

Tuổi: 37
Ngày sinh: Ngày 6 tháng 4

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Ả Rập (Ả-rập Xê út) | Bản ngữ

Tôi đang học:

  • Tiếng Anh (Hoa Kỳ) | Trung cấp
  • Tiếng Hindi | Sơ cấp
  • Tiếng Urdu | Sơ cấp