HASAN SAHAMI

HASAN SAHAMI

Thông tin cá nhân

Tuổi: 37
Ngày sinh: Ngày 14 tháng 9

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Ba Tư | Bản ngữ

Tôi đang học: