Harun Eraslan

Harun Eraslan

Thông tin cá nhân

Tuổi: 25
Ngày sinh: Ngày 15 tháng 3

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ) | Bản ngữ
  • Tiếng Anh (Hoa Kỳ) | Trung cấp
  • Tiếng Kurd | Trung cấp

Tôi đang học: