Haris Ku

Haris Ku

Thông tin cá nhân

Tuổi: 35
Ngày sinh: Ngày 1 tháng 9

Thông tin về tôi:

Ingin Belajar

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Malaysia (Malaysia) | Bản ngữ

Tôi đang học: