Hardiks Patel

Hardiks Patel

Thông tin cá nhân

Tuổi: 30
Ngày sinh: Ngày 23 tháng 4

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Gujarat | Bản ngữ
  • Tiếng Hindi | Trung cấp

Tôi đang học: