Hardik Dungarani

Hardik Dungarani

Thông tin cá nhân

Tuổi: 23
Ngày sinh: Ngày 10 tháng 8

Thông tin về tôi:

hardik Patel

M.Sc Industrial Chemistry

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Gujarat | Bản ngữ
  • Tiếng Hindi | Trung cấp

Tôi đang học: