Halász Tamara

Halász Tamara

Thông tin cá nhân

Tuổi: 15
Ngày sinh: Ngày 13 tháng 6

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Hungary | Bản ngữ

Tôi đang học: