gu ri

gu ri

Thông tin cá nhân

Tuổi: 20
Ngày sinh: Ngày 7 tháng 11

Thông tin về tôi:

hello i am very funnyest person........

i dont know why people always hurt me a lott....

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Hindi | Bản ngữ
  • Tiếng Punjabi (Ấn Độ) | Bản ngữ
  • Tiếng Anh | Cao cấp

Tôi đang học: