Gitta Ostra

Gitta Ostra

Thông tin cá nhân

Tuổi: 26
Ngày sinh: Ngày 14 tháng 6

Thông tin về tôi:

I am 20 years old and i am from Estonia. I want to learn dutch. I speak estonian, russian and inglish. I want to learn dutch, because my mother lives at Holland.

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: